Přejeme našemu předsedovi mnoho dalších OB kilometrů

uběhnutých v pohodě v pěkných terénech 🙂